Check the results of the government lottery

Latest Version

Version
Update
May 10, 2023
Category
Google Play ID
Installs
1,000,000+

GLO Lottery Official APP

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทำแอพพลิเคชัน "GLO Lottery" เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจผลรางวัล, ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และมีฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ดังนี้

1. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล และย้อนหลังได้ 10 ปี สำหรับสลากการกุศล ด้วยการอ่านจากรหัส Data Matrix Code ที่ปรากฎบนใบสลาก
2. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ด้วยการป้อนหมายเลขสลาก 6 หลัก
3. ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดปัจจุบัน และตรวจย้อนหลังได้ 2 ปี ด้วยใบตรวจผลรางวัล
4. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล และดูย้อนหลังการออกรางวัลได้
5. สามารถบันทึกสลากของฉันก่อนการออกรางวัลได้ และระบบจะส่งการแจ้งเตือน (Push Notification) ผลการออกรางวัลมาให้ผู้ใช้งานทราบด้วย
6. สามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลาก แสดงข้อมูลผู้ขาย และนำทางไปยังจุดจำหน่ายที่สนใจได้
7. สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานได้
Read more

App APKs