Pioneering application to bring technology into community volunteering

Latest Version

Version
Update
Aug 16, 2022
Category
Google Play ID
Installs
10,000+

G-Store APP

G-Store là ứng dụng thiện nguyện tiên phong tại Việt Nam với các tính năng cho tặng, chia sẻ, thanh lý những giá trị dư thừa với mong muốn:
Tạo ra thói quen chia sẻ, tránh lãng phí, hướng tới việc xây dựng tương lai bền vững
Kết nối, lan tỏa yêu thương, đặc biệt quan tâm đến những người lao động phổ thông trong xã hội
Góp phần bảo vệ môi trường
Đối tượng sử dụng tính năng:
Người chia sẻ: Có đồ đạc, thực phẩm, quần áo, đồ dùng thiết yếu… vẫn còn giá trị sử dụng muốn chia sẻ
Người nhận chia sẻ: Tất cả những ai có mong muốn sử dụng, phù hợp với hoàn cảnh.
Bên thứ ba: Các tổ chức, dự án, công ty…mong muốn tham gia chia sẻ, giúp đỡ thông qua tính năng cho - nhận.
Liên hệ: support@gstore.social để được hỗ trợ tư vấn.
Read more

App APKs