فال قهوه،فال ورق، فال تاروت،فال حافظ - Coffee reading, Taroot, card reading

Latest Version

Version
Update
Mar 16, 2023
Developer
Category
Google Play ID
Installs
500,000+

فال گیر - Fortune Teller APP

تا حالا به این فکر کردی که تقدیر چه آینده ای رو واست رقم زده؟
فردا یا سال دیگه چی در انتظارته؟
برنامه فالگیر یک برنامه برای انواع پیشگویی هاست
Have you ever wondered what the future might hold for you?
What will happen tomorrow, the next year or in the years to come?
Fortune teller is a fun app for all kinds of horoscopes:


- فال قهوه: نیت کن و فنجان رو لمس کن تا فال قهوه شما ظرف چند ثانیه آماده بشه
- فال ۲۰ روزه: یک فال خاص که با ورق پاسور ۲۰ روز آینده رو پیش بینی میکنه
- فال تاروت: کافیه نیت کنی و پاسخ سوالت رو در فال تاروت پیدا کنی
- فال هفتگی
- مشخصات متولدین هر ماه
- فال ورق: نیت کن و کارتها رو برگردون و ببین چی در آینده در انتظارته
- Coffee Reading: Intend and touch the cup to prepare your coffee reading in a few seconds
- 20 Day Divination: It's a special divination that predicts the next twenty days.
- Tarot Reading: Just make an intention and touch the mobile screen to see the answer to your question in Tarot
- Weekly Horoscope
- Zodiac Signs Characteristics.
- Card Reading: Intend first, then touch the cards to tell you about the future
Read more

App APKs